Fo Guang Shan Xiang Yun Temple

Vegetarian Food Festival — 11/11