Fo Guang Shan Xiang Yun Temple

Buddha’s Birthday Celebration — 5/20