Fo Guang Shan Xiang Yun Temple

佛學課程 : 法句經 — 4/19 ~ 6/7